Напишем:


✔ Реферат от 200 руб.
✔ Контрольную от 200 руб.
✔ Курсовую от 500 руб.
✔ Решим задачу от 20 руб.
✔ Дипломную работу от 3000 руб.
✔ Другие виды работ по договоренности.

Узнать стоимость!

Не интересно!

Визначення поняття логістики.

Термін «логістика», відомий донедавна лише вузькому колу фахівців, отримує сьогодні широке поширення. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття стало використовуватися в економіці. Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Тут термін відомий з IX ст. н. е.. (Візантія), позначає в основному чітку, злагоджену роботу тилу по забезпеченню військ всім необхідним, тобто роботу, яка є значущим складовим бойового успіху.
Інший напрям розвитку логістики - економічний. Тут під логістикою розуміється науково-практичний напрям господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в сферах виробництва та обігу.
Початок широкого застосування логістики в економіці доводиться на 60-70-і рр.. і пов'язане з досягненнями в області комунікаційних технологій. Розгромна можливість наскрізного моніторингу всіх етапів руху сировини, деталей і готової продукції дозволила чітко побачити величезні втрати, яких припускаються в традиційних схемах управління матеріальними потоками. Явний економічний виграш, що отримується від використання логістики в економіці, сприяв орієнтації партнерів на співпрацю в області просування товарів.
Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними та відповідними їм інформаційними потоками.
В економічній літературі можна зустріти більш широке трактування поняття логістики, в якій об'єкт управління не обмежується матеріальним потоком. Сьогодні до логістиці відносять управління людськими ресурсами, енергетичними, фінансовими й іншими потоками, що мають місце в економічних системах. З'явилися такі терміни, як "банківська логістика", "інформаційна логістика" і ряд інших.
Термін "логістика" починає використовуватися в ситуаціях, пов'язаних з чітким плануванням узгодженої послідовності дій. Наприклад, диктор телебачення в розділі кримінальної хроніки може відзначити, що у названої групи злочинців була добре налагоджена система логістики.
Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається в 80-ті і особливо в 90-і рр.., Пояснюється в першу чергу розвитком методів управління матеріальними потоками.
Розглянемо принципову схему наскрізного матеріального потоку - основного об'єкта логістики, починаючи від первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача (рис. 1). Весь шлях руху матеріалів на цій схемі можна розділити на дві великі ділянки:
• на першій ділянці рухається продукція виробничо-технічного призначення;
• на другому - вироби народного споживання.
Якісний склад потоку у міру просування по ланцюгу змінюється. Спочатку між джерелом сировини і першим переробним підприємством, а також між різними виробництвами рухаються, як правило, масові однорідні вантажі. В кінці ланцюга матеріальний потік представлений різноманітними, готовими до споживання товарами. Усередині окремих виробництв також мають місце матеріальні потоки. Тут між цехами або ж всередині цехів переміщаються різні деталі, заготовки, напівфабрикати. В ході логістичного процесу матеріальний потік доводиться до підприємства, потім організується його раціональне просування через ланцюг складських і виробничих ділянок, після чого готова продукція доводиться до споживача відповідно до замовленням останнього.
Предметом вивчення логістики є оптимізація матеріальних і відповідних їм фінансових, інформаційних потоків, супроводжуючих виробничо-комерційну діяльність. Здійснюється системна оптимізація з позиції єдиного цілого, тобто мінімізації витрат у всій логістичній системі, а не в окремому блоці.